ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣpine_helmet

Η επιτυχία στον πρωταθλητισμό σχετίζεται τόσο με σωματική όσο και πνευματική προσπάθεια. Το ερώτημα που προκύπτει αναγκαστικά είναι “πόση αλήθεια σημασία δίνεται στην πνευματική προσπάθεια ? “

Η συμπεριφορά του ανθρώπου, στην οποία εμπεριέχεται και το καταβαλλόμενο πνευματικό έργο, χωρίζεται στις γνωστικές λειτουργίες και το συναίσθημα. Η αξιολόγηση, βελτίωση και ανάπτυξη των απαραίτητων για την βέλτιστη αθλητική δραστηριότητα γνωστικών λειτουργιών αλλά και η αξιολόγηση, εποπτεία, συμβουλευτική και υποστήριξη της συναισθηματικής κατάστασης από εξειδικευμένους επιστήμονες, αποτελούν το βασικό στόχο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στη μελέτη της σύνδεσης μεταξύ των φυσιολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου και των παραγόμενων από την εγκεφαλική δραστηριότητα λειτουργιών, συνηγορούν στο να αποτελέσει η νευροψυχολογική αξιολόγηση αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης αξιολόγησης επαγγελματιών αθλητών. Οι τελευταίοι περνούν μία πληθώρα ιατρικών και εργονομικών τεστ, χωρίς να περιλαμβάνεται συνήθως, η αξιολόγηση των εγκεφαλικών γνωστικών λειτουργιών. Η παράλειψη αυτή οδηγεί στην παραμέληση της αξιολόγησης του νευροψυχολογικού προφίλ του αθλητή, η οποία αποτελεί και σημαντικότατο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης.

Υποψήφιοι αθλητές προς μεταγραφή, αθλητες πρωταθλητισμου, αθλητές στις ακαδημίες των ομάδων, προπονητές,  αποτελούν παραδείγματα στα οποία η απουσία νευροψυχολογικής αξιολόγησης θα αποτελούσε σημαντική παράλειψη. Σε πολλές περιπτώσεις, το ζητούμενο είναι η ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εξαιρετικών επιδόσεων και ικανοτήτων που μπορούν να αποδειχτούν κρίσιμες σε μία αποφασιστική στιγμή. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση τυχόν αδύνατων σημείων ή ελλειμμάτων.Επιπλέον η ψυχολογική και συμπεριφορική αξιολόγηση και η εξατομικευμένη συνέντευξη, συνεπικουρούν την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ του επαγγελματία αθλητή.

Η ενσωμάτωση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης και ο ρόλος των νευροψυχολόγων στην αθλιατρική είναι ένας κλάδος ο οποίος στο εξωτερικό έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο της επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας. Οι νευρογνωστικές επιπτώσεις από ήπιο μέχρι σοβαρότερο εγκεφαλικό τραυματισμό μπορούν να ποικίλουν. Μόνο στις Η.Π.Α υπολογίζεται ότι σημειώνονται περίπου 300000 διασείσεις σχετιζόμενες με αθλητική δραστηριότητα, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βλάβες είτε ακόμα και θάνατο. Δυστυχώς στην Ελλάδα διασείσεις και άλλοι εγκεφαλικοι τραυματισμοί μένουν ανευ αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έγκυρα στατιστικά δεδομένα.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή των ανωτέρω εντός του πλαισίου εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας, αφού κάθε αξιολόγηση και παρέμβαση αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε συλλόγους επαγγελματιών αθλητών, προσθέτοντας τις νευροψυχολογικές εξετάσεις στην σειρά των ιατρικών και εργονομικών εξετάσεων των αθλητών.

Συστήματα Νευροψυχολογικών Εφαρμογών