ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισαγωγή στην Νευροψυχολογία και στις μεθόδους αξιολόγησης. Παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης στις νευροψυχολογικές και ψυχολογικές δοκιμασίες καθώς και στο θεωρητικό υπόβαθρό τους, από καταρτισμένους επιστήμονες με σημαντική κλινική εμπειρία . Η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της νευροψυχολογικής εξέτασης σχετίζεται άμεσα με την βαθειά γνώση των δοκιμασιών και της διαδικασίας χορήγησής τους.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε φοιτητές ψυχολογίας και σε επαγγελματίες ψυχολόγους. Η κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου ή η φοίτηση σε πανεπιστημιακό τμήμα που οδηγεί στην απόκτησή της, αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση. Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση επιλέγονται μετά από συνέντευξη.

 

Ενδεικτικές διδακτικές ενότητες:

Απαρχές της Νευροψυχολογίας

Νευροανατομία του συναισθήματος

Κλινική συνέντευξη και λήψη ιστορικού

Βασικές γνώσεις ιατρικής για ψυχολόγους

Sigmund Freud

Ψυχοπαθολογία και εγκέφαλος

Μνήμη και μάθηση

Προσοχή και συγκέντρωση

Γλωσσικές λειτουργίες

Νοημοσύνη και νοητικό δυναμικό

Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη

 

Ανδρέας Νίντος | Ψυχολόγος Αθήνα

Σπύρος Σταυράκης Κοντόσταυλος | Ψυχολόγος Αθήνα

Συστήματα Νευροψυχολογικών Εφαρμογών