ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ο εγκυρότερος και ίσως μοναδικός τρόπος αποτύπωσης της άρρηκτης σχέσης μεταξύ εγκεφάλου-δεξιοτήτων αποτελεί η φαινομενολογία. Η κατασκευή και χορήγηση δηλαδή ειδικών νευροψυχολογικών τεστ από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Τα Νευροψυχολογικά τέστ μπορούν να αποτυπώσουν τον τρόπο με τoν οποίο λετουργεί ο εγκέφαλος την δεδομένη χρονική στιγμη που πραγματοποείται η εξέταση. Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση ρίχνει φώς στη σχέση εγκεφάλου-επίδοσης-συμπεριφοράς με τη μέτρηση των γνωστικών λειτουργιών που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

  • κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης
  • νευροψυχολογική εξέταση
  • σύνθεση νευροψυχολογικού προφίλ επίδοσης
  • στάθμιση βέλτιστων κριτηρίων απόδοσης

Συστήματα Νευροψυχολογικών Εφαρμογών